Keresés
  • Admin

KATA (nyilatkozat) tájékoztatási kötelezettség meglévő szerződésekhez

Frissítve: jan 13

Címzett:

<Az ügyfél neve>

Székhelye:

Adószáma :Tisztelt <Az ügyfél neve> !


<Az ügyfél neve> (mint Megbízó / Kifizető) és a(z) <Kisadózó vállalkozás neve> (mint Megbízott / Vállalkozó) között <Dátum megadásához kattintson vagy koppintson ide> dátummal létrejött szerződés/keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) 2020.01.01. hatállyal történő módosításának (Szerződés-módosítás) 1.sz. melléklete.A 2021. január 1-jétől hatályos 2012. évi CXLVII. Katv. 32/E. § (2), valamint a 13. § (2) bekezdései szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése céljából kerül kiadásra az alábbi nyilatkozat.


NYILATKOZAT


A vállalkozás

Név: <Kisadózó vállalkozás neve>

Székhely:

Adószám:

Nyilvántartási szám*:

<Dátum megadásához kattintson vagy koppintson ide> dátumtól a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) alapján kisadózó vállalkozásnak minősül.


A Vállalkozó kisadózói minőségben való változás esetén a változást megelőzően - a változás kezdő időpontjának megjelölésével – kerül teljesítésre a tájékoztatási kötelezettség a vállalkozás jogállása megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.


Kelt,


<Kisadózó vállalkozás neve>


A NYILATKOZAT egy példányát átvettem:


Kelt, ______________

<Az ügyfél neve>


*egyéni vállalkozás esetében

7 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

KATA (nyilatkozat) tájékoztatási kötelezettség

Címzett: <Az ügyfél neve> Székhelye Adószáma Tisztelt <Az ügyfél neve> ! <Az ügyfél neve> (mint Megbízó/Kifizető) és a(z) <Kisadózó vállalkozás> (mint Megbízott/ Vállalkozó) között Dátum megadásához

Vészhelyzeti adó- és járulékfizetési kedvezmény

Vészhelyzeti adó- és járulékfizetési kedvezmény A 61/2020. számú kormányrendelet (III.24) és a 47/2020. kormányrendelet (III.18) tartalmazza az új vészhelyzeti intézkedéseket. A 61/2020. (III. 23.) Ko