Keresés
  • Admin

HOME OFFICE ÉS TÁVMUNKA

Frissítve: 2020. ápr 20.

MT. változások Home Offieci és Távmunka

47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 6. § (2) szerint

Az Mt.-t a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja,

b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,

c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

(3) A (2) bekezdésben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezéseket e rendelet hatályának tartama alatt alkalmazni nem lehet.

(4) A munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.


Munkaidő – beosztás közlésére vonatkozó szabályok

A megváltozott körülmények miatt, a munkáltatók rugalmasságának segítése érdekében került megfogalmazásra e rendelkezés, az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabály, mely szerint a Munkáltató a munkakezdés előtt 96 órával korábban módosíthatott az egy héttel előtte elküldött beosztáson indokolt esetben, azaz ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merült fel, mely úgy módosult, hogy a munkáltató indoklás nélkül megváltoztathatja a munkaidő-beosztást és az akár egy nappal előtte is közölheti, és ez nem jár rendkívüli munkaidő és bérpótlék fizetési kötelezettséggel a munkáltató részéről.

Távmunka elrendelése

MT szerint munkaszerződésben kell megállapodnia a munkáltatónak és a munkavállalónak a távmunkában. E rendelkezés felhatalmazást ad a Munkáltatóknak, hogy a váratlan helyzetre tekintettel egyoldalúan elrendelhesse a távmunkát. Továbbra is biztosítani kell a munkáltatónak a munka végzéséhez szükséges technikai feltételeket, telefon, számítógép, laptop, internet… Érdemes elkészíteni az otthoni munkavégzésre vonatkozó szabályzatot, sok kérdés tisztázandó, hogyan ellenőrizheti a munkáltató a munkavégzést, munkavédelmi előírások betartása a munkáltató feladata.

Felhívom a figyelmet a távmunka adatvédelmi vonatkozásaira, az első rohamtempós home office átállást követően át kell tekinteni az kialakult (jobb esetben kialakított) adatkezelési gyakorlatot. Ahol ez a fajta munkavégzés eddig nem jelent meg a cégben egyáltanán, ott új adatkezelési tevékenységként fel kell vezetni, gondoskodni kell az adatok biztonságos kezeléséről, tárolásáról és meg kell tenni a szükséges tájékoztatásokat is ez érintettek fel. Azoknál a cégeknél is felülvizsgálatot igényelhet az adatkezelési szabályzat, ahol már volt a távmunkára, home office-ra kialakult gyakorlata, hiszen az ilyen módon dolgozók száma jelentősen megnövekedett a járvány miatt.

Munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése

A munkáltatónak eddig is biztosítania kellett az MT 51 § (4) bekezdése szerint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.

Jelen rendelkezés lehetővé teszi, hogy a Munkáltató széles körben ellenőrizze a munkavállaló egyészségügyi állapotát.

Ellenőrzésre sor kerülhet:

- nyilatkozat útján (nyilatkoztathatja a munkavállalót, hogy van-e érintett családtagja, aki fertőzéssel érintett),

- egészségügyi ellenőrzéssel (lázat mérhet és intézkedéseket hozhat, arra vonatkozóan, hogy a munkavállaló ne terjessze tovább a vírust.)

Valamint itt hívom fel a figyelmet az Adatvédelmi szabályok betartására, jelen helyzetek új adatkezelési tevékenységeket jelenthetnek a cégek életében, vagy a meglévő tevékenységek feltételei megváltoznak (pl. gyakrabban végeznek egészségügyi ellenőrzést), melyekről a megfelelő tájékoztatást meg kell adni az érintetteknek (munkavállalóknak), valamint gondoskodni kell a személyes adatok biztonságos tárolásáról, továbbításáról.


Kollektív szerződéstől való eltérés

A kollektív szerződések eredeti rendelkezéseitől eltérhet a fent részletezett pontok alapján hozott munkáltatói döntések és intézkedések. A kollektív szerződések tartalmának módosítására vonatkozóan a munkáltatónak körültekintően kell eljárnia, és csak a szükséghelyzet miatti indokol esetekben eszközölni változtatást, továbbra is egyeztetve a szakszervezetekkel.


Munka törvénykönyvétől való eltérés

A munkáltató és a munkavállaló közös megegyezés alapján eltérhet a MT rendelkezéseitől, minden előírásától, mely korlátokat támaszt a feleknek a megállapodást illetően.

Többek között ilyen megállapodás tárgyát képezhetik a rugalmasság jegyében:

- nem érvényesül a fizetett szabadság szabálya

- napi-, vagy heti munkaidő

- munkabér (el lehet térni a minimálbér és a garantált bérminimumtól)

- rendes szabadság bejelentésének határideje (15 nap eredetileg)

- munkaszerződés módosítások írásbeliségétől való eltérés (pl. e-mail, videótelefon)

Nagyon fontos, hogy ez nem ad felhatalmazást a munkáltatónak egyoldalú módosításokra, a felek egyező akaratán kell alapuljon minden MT rendelkezéseitől való eltérő megállapodás. Szoros és korrekt együttműködést kíván meg a felektől, de főleg a munkáltatóktól, hiszem a munkaviszony egy alá – fölé rendelt jogviszony, és az MT rendelkezései épp ennek az egyenlőtlenségnek az ellentételezését hivatott szolgálni. Tehát a védelmi funkcióját háttérbe szorítva lehetőséget ad a rendkívüli helyzet által megkívánt rendkívüli megállapodások meghozatalára.

Nagyon fontos, hogy a társaságok olyan megállapodásokat kössenek, melyek következtében biztosítható a fennmaradás, azonban belátható, hogy a munkáltató nagyobb forrással bír (ügyvéd, könyvelő, adótanácsadó, hr, stb.) ezért továbbra is elvárható a megfelelő tájékoztatás a munkavállaló felé, arra vonatkozóan, hogy egy-egy döntésük milyen következményekkel járhat, azoknak milyen kihatásai lehetnek.


19 megtekintés1 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

KATA (nyilatkozat) tájékoztatási kötelezettség

Címzett: <Az ügyfél neve> Székhelye Adószáma Tisztelt <Az ügyfél neve> ! <Az ügyfél neve> (mint Megbízó/Kifizető) és a(z) <Kisadózó vállalkozás> (mint Megbízott/ Vállalkozó) között Dátum megadásához