Keresés
  • Admin

Vészhelyzeti adó- és járulékfizetési kedvezmény

Frissítve: 2020. ápr 20.

Vészhelyzeti adó- és járulékfizetési kedvezmény A 61/2020. számú kormányrendelet (III.24) és a 47/2020. kormányrendelet (III.18) tartalmazza az új vészhelyzeti intézkedéseket. A 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (10) pontja szerint az alábbi tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre terjed ki a kedvezményes járulék és adó fizetés: a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32), b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55), c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56), d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90), e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93), f) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92), g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59), h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30), i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13), j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60). 2020.március 27.-től újabb tevékenységekkel bővült a menetsített kör: l) l) * utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79), m) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04), n) belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30), 2020. április 11.-től újabb tevékenységekkel bővült a menetsített kör: o) növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30), p) egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19), q) egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29), r) dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22), s) dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76), t) vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70), u) desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01), v) szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02), w) sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és x) szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21). Tényleges főtevékenységnek a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet alkalmazásában azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak 2020. március 24.-ét megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott. Tényleges főtevékenység megállapítása:

1. lépés: megelőző 6 hónap vállalkozási bevételének összesítése 2. lépés: az összes bevételt a vállalkozás ténylegesen végeztt tevékenységeire csoportosítva, a legnagyobb bevételt termelő tevékenység meghatározása 3. lépés: a legnagyobb bevételt termelő tevékenység vizsgálata, hogy a mentesített tevékenységek körébe tartozik-e 4. lépés: ha igen, akkor a legnagyobb bevételt termelő tevékenység összes vállalkozási bevételhez viszonyított arányát kell megállapítani 5. lépés: ha ez az egzakt szám eléri vagy meghaladja a rendeletben megfogalmazott 30 %-ot, akkor alkalmazható a mentesség.

Abban az esetben is alkalmazható a mentesség, ha több tevékenység bevétele azonos nagyságú és az összes bevételhez viszonyított aránya is egyező és legalább az egyik tevékenység kedvezményezett tevékenységnek minősül. Az adókedvezmények érvényesítése esetén az adózónak kell tudnia igazolni, hogy milyen alapon érvényesítette a kedvezményeket, tehát már az igénybevételkor rendelkezni kell a mentesség megállapítását alátámasztó, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 77. § (1) alapján vezetett nyilvántartással, bizonylattal, melyet egy esetleges NAV ellenőrzéskor rendelkezésére kell bocsátania. Szociális hozzájárulási adó (17,5%) és szakképzési hozzájárulás (1,5%) fizetési kötelezettség alól mentesül a tényleges, mentesített tevékenységet végzők a munkavállalók foglalkoztatására, egyéni vállalkozó, - és Tbj. szerinti társas vállalkozó e jogállására tekintettel. Járulékfizetési (nyugdíjjárulék (10%) pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%) és munkaerő-piaci járulék (1,5%)) kötelezettség alól mentesül a tényleges, mentesített tevékenységet végzők a foglalkoztatott munkaviszonyára, egyéni vállalkozó, - és Tbj. szerinti társas vállalkozó. Esetükben kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékot (4%) kell megfizetni, de legfeljebb 7710 forintot. E körbe tartozók a munkavállalóktól csak 15 % szja-t és 4 %-os természetbeni egészségbiztosítási járulékot vonják a megjelölt időszakban, ahol a 4 %-os egészségbiztosítási járulék felső határa 7.710,- Ft (az e feletti járulékot szintén nem kell levonni), és nem kell a munkáltatói terheket sem megfizetni. A kedvezményes járulékfizetés teljesítése nem érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét, ez esetben is jár többek között a táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj. A veszélyeztetett ágazatban működő kifizetőnél foglalkoztatottak teljes körére vonatkozik a 61/2020. (III.23.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti kedvezmények, azaz a rendelet 1. § (10) bekezdésében meghatározott TEÁOR számú tevékenységet végző kifizetőkre és a náluk munkaviszonyban foglalkoztatott személyekre terjed ki (függetlenül azok munkakörétől). A kedvezményt a’08-as bevallásban vagy egyéb, az adott adónemre vonatkozó, NAV felé teljesítendő bevallásban kell szerepeltetni. Rehabilitációs hozzájárulás A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezettek esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke az Mmtv. 23. paragrafusának (5) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékének a kétharmada. A rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett a rehabilitációs hozzájárulásra előleget nem fizet. Az alábbi tevékenységet folytató Katv. szerinti kisadózó vállalkozás (KATA) mentesül a kisadózó utáni tételes adó megfizetése alól 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (8) pontja szerint: 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932), 2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602), 3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334), 4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690), 5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321), 6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604), 7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001), 8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322), 9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622), 10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332), 11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551), 12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391), 13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621), 14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333), 15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623), 16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002), 17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319), 18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610), 19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230), 20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520), 21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313), 22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629), 23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590), 24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200), 25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és 26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510) Az mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2020. február hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott. A kisadózó vállalkozás veszélyeztetett ágazatban tartozó tevékenységet folytatónak minősül, ha más tevékenységet is végez és 2020. március-június hónapokban ebből bevétele is keletkezik. Vagyis, ha a bejegyzett tevékenységek között szerepel mentesített tevékenység, akkor függetlenül a bevételi aránytól, az említett hónapokra tekintettel a bejelentett kisadózói után mentesül a tételes adó megfizetése alól. Ebből következik, hogy az érintett hónapokban is lehet munkát végezni és természetesen számlát kibocsájtani is. A KATA bevételi értékhatárt nem érinti korm. rendelet szerinti mentesülés, nem okoz bevételi értékhatár csökkenést, azaz az érintetteknél továbbra is 12 millió forint az éves bevételi értékhatár. A kisvállalati adóalany (KIVA), amely a 1. § (7) bekezdése alapján mentesített tevékenységet tényleges főtevékenységként folytat, e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április, május és június hónapra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összegét, tehát a meghatározott időszakra vonatkozóan nem kell a személyi jellegű kifizetések után KIVA-t fizetni. (KIVA kiváltja a szociális hozzájárulási adót és a szakképzésit, tekintettel ezek fizetése alóli mentességre KIVA fizetési alap sincs). A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig – fizetheti meg. A NAV ezen időszakra és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor ezt a kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel. MENTESÍTÉS:

Mentesített tényleges főtevékenységet folytatók esetében foglalkoztatottak után kizárólag 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot kell megfizetni, maximum havi 7.710 forintig és a 15 % SZJA-t 2020.március, április, május és június hónapra vonatkozóan, tehát már áprilisban nem kell utalniuk a mentesített részt. Járulékkedvezmény következtében változatlan bérek mellett nő a nettó fizetés. Tényleges főtevékenység nem egyenlő a bejegyzett főtevékenységgel. Azt a tevékenységét kell érteni, amiből az előző hat hónapban a legtöbb bevétele származott, de legalább az összes bevételének 30%-a. Ebből következően egy vállalkozásnak egyetlen tényleges főtevékenysége lehet, ez pedig az a vállalkozási tevékenység, amelyből az adózónak a legtöbb bevétele származik. Ez a tevékenység akkor minősül a 61/2020. (III.23.) Korm. rendelet szerinti tényleges főtevékenységnek, ha az abból származó bevétel eléri az összes bevétel 30 százalékát. Mentesített tevékenységet folytató kisadózó (KATA-s) vállalkozás a kisadózó utáni tételes adó fizetése alól mentesül 2020.mácius, április, május, június. hónapokra, tehát első tételes adó utalás augusztusban lesz esedékes.

A mentesített tevékenységet végző kisadózó elengedett tételes adóját a későbbiekben sem kell megfizetni, hiszen ez egy mentesség az említett időszakra vonatkozóan.

A KATA vállalkozóknál a mentesítés nem eredményezi az éves bevételi értékhatár csökkenését, arra nincs kihatása. A teljes évben működő kisadózó vállalkozás 12 millió forint, a tevékenységét év közben kezdő (2020.01.01.-2020.02.29.) vállalkozás 12 millió forint idő arányos része felett fizeti meg továbbra is a 40%-os adót. Kizárólag azok a KATÁ-s vállalkozások alkalmazhatják, akik már 2020. márciusa előtt kezdték meg tevékenységüket.

A járulékkedvezmény minden munkáltatóra kiterjed, akinek a tényleges tevékenysége a Rendelet 1. § (10) bekezdése szerinti tevékenység, ezért a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (10) bekezdés szerinti tevékenységet folytató katás vállalkozás munkavállalójának sem kell más járulékot fizetnie, csak a természetbeni egészségbiztosítási járulékot, legfeljebb 7 710 forintot. A rehabilitációs hozzájárulásra kötelezetteknek nem kell előleget fizetni, és a rehabilitációs hozzájárulás mértékét is csökkentették 2/3-ra (966.000, - Ft-ra). A kisvállalati (KIVA) adóalany, amely a mentesített tevékenységet tényleges főtevékenységként folytat, 2020. március, április, május és június hónapra nem fizet a személyi jellegű kifizetések után KIVA-t.

Minden kisadózó (KATÁ-s) vállalkozás, nem csak a mentesített tevékenységet végzők, 2020 március 1 előtt esedékes adótartozást veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben fizetheti meg.

31 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

KATA (nyilatkozat) tájékoztatási kötelezettség

Címzett: <Az ügyfél neve> Székhelye Adószáma Tisztelt <Az ügyfél neve> ! <Az ügyfél neve> (mint Megbízó/Kifizető) és a(z) <Kisadózó vállalkozás> (mint Megbízott/ Vállalkozó) között Dátum megadásához